د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دولت د رسنیو مرکز ریاست

د دولت د رسنیو مرکز ریاست پر وخت د دقیقو، دوامداره او تلپاتې اطلاعاتو برابرولو، د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومتي اورګانونو او آزادو رسنیو ترمنځ همغږۍ رامنځته کوي. همداراز د دفترونو ترمنځ د اړیکو ظرفیت لوړونې په برخه کې فعالیت کوي.

د دولت د رسنیو مرکز ریاست په ټولیزو اهدافو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له حکومتي سرچینو څخه اطلاعاتو او معلوماتو ته لاسرسی؛ د همغږو شویو اطلاعاتو خپرول او نشرول؛ د خبر رسوونکو دفترونو او حکومتي اورګانونو د کارکوونکو ظرفیت لوړول؛ د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې د حکومت، رسنیو او خلکو ترمنځ د اړیکو تامین او ټینګښت؛ د اطلاعاتو او معلوماتو د وېشلو او شریکولو په برخه کې د افغانستان حکومت لپاره د اړیکو د جامع ستراتیژۍ برابرول او د حکومت د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې لوړول، دي.