د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دولت د رسنیو مرکز ریاست

د دولت د رسنیو مرکز ریاست پر وخت د دقیقو، دوامداره او تلپاتې اطلاعاتو برابرولو، د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومتي اورګانونو او آزادو رسنیو ترمنځ همغږۍ رامنځته کوي. همداراز د دفترونو ترمنځ د اړیکو ظرفیت لوړونې په برخه کې فعالیت کوي.

د دولت د رسنیو مرکز ریاست په ټولیزو اهدافو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له حکومتي سرچینو څخه اطلاعاتو او معلوماتو ته لاسرسی؛ د همغږو شویو اطلاعاتو خپرول او نشرول؛ د خبر رسوونکو دفترونو او حکومتي اورګانونو د کارکوونکو ظرفیت لوړول؛ د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې د حکومت، رسنیو او خلکو ترمنځ د اړیکو تامین او ټینګښت؛ د اطلاعاتو او معلوماتو د وېشلو او شریکولو په برخه کې د افغانستان حکومت لپاره د اړیکو د جامع ستراتیژۍ برابرول او د حکومت د لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې لوړول، دي.