د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د پلټنې او ځيرنې ریاست

د څېړنې او ارزونې ریاست د څارنې معاونیت تر اغېز لاندې، له سیستماتیکې پروسې څخه په استفادې ارزونه او څېړنه کوي، چې د طرزالعملونو، سیستمونو، احتمالي خطرونو مدیرت او د کنټرول داخلي سیستمونو په پروسو کې د ارزښت زیاتېدو او پرمختګ لامل ګرځي.

 د داخلي څېړنې ریاست مکلف دی، چې په دوامداره توګه په عملیاتي ارزونو، د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست او ددې بنسټ د تشکیلاتو په ګډون د بودجوي واحدونو ارزونه او څېړنه وکړي.

دغه ریاست همداراز د خپلو څېړنو له لارې د جمهوري ریاست د چارو ادارې رهبري مقام ته په مستقل او بې طرفه ډول مشورې او مسلکي ډاډینه ورکوي، څو په چارو، طرزالعملونو او لوایحو کې ښه والی، اصلاح او پرمختګ رامنځته شي، د احتمالي خطرونو مدیریت او د داخلي کنټرولونو د ارزونې لپاره فعالیت کوي.