د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د پارلماني، له خلکو سره د اړیکو او شکایتونو اورېدو د چارو ریاست

د پارلماني، له خلکو سره د اړیکو او شکایتونو اورېدو د چارو ریاست، د ملي شورا اړوندې چارې، پارلماني چارو وزارت، ټاکنیزو کمېسیونونو، سیاسي ګوندونو او د خلکو شوراګانو چارې تنظیموي او د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست سره یې اړیکي جوړوي.

همداراز دغه ریاست د ولایتي شوراګانو او خلکو ټولنو له لارې د جمهور رئیس له دفتر سره د خلکو د اړیکو جوړولو او د هغوی د شکایتونو اورېدو په برخه کې فعالیت کوي.