د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د پارلماني، له خلکو سره د اړیکو او شکایتونو اورېدو د چارو ریاست

د پارلماني، له خلکو سره د اړیکو او شکایتونو اورېدو د چارو ریاست، د ملي شورا اړوندې چارې، پارلماني چارو وزارت، ټاکنیزو کمېسیونونو، سیاسي ګوندونو او د خلکو شوراګانو چارې تنظیموي او د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست سره یې اړیکي جوړوي.

همداراز دغه ریاست د ولایتي شوراګانو او خلکو ټولنو له لارې د جمهور رئیس له دفتر سره د خلکو د اړیکو جوړولو او د هغوی د شکایتونو اورېدو په برخه کې فعالیت کوي.