د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دفاع او امنیت ریاست

د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست په چوکاټ کې د دفاع او امنیت ریاست د امنیتي او دفاعي ارګانونو او جمهوري ریاست ترمنځ همغږی کوونکی دی. ددې ریاست چارې له ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، امنیت شورا، د جمهور رئیس د ساتنې ریاست او د جګپوړو دولتي چارواکو د ساتنې او امنیت ریاست ترمنځ په پوره همغږۍ پر مخ وړل کېږي.

دغه ریاست د هېواد په امنیتي او دفاعي چارو کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د عملي کولو په برخه کې د اسانچاري رول لري. د همدې لپاره رهبرۍ مقام ته د امنیتي راپورونو، وړاندیزونو او غوښتنو په اساس، محاربوي احضارات، د پرسونل اکمالاتي کچه، وسلې او تجهیزات په مسلکي توګه ارزوي او د کادرونو په تشخیص، ترفیع او د تشکیلاتو په مسلکي چارو کې د پېژندنې، حقونو او د امنیتي او دفاعي ارګانونو کادري او تامیناتي چارو په برخه کې فعالیت کوي.