د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دفاع او امنیت ریاست

د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست په چوکاټ کې د دفاع او امنیت ریاست د امنیتي او دفاعي ارګانونو او جمهوري ریاست ترمنځ همغږی کوونکی دی. ددې ریاست چارې له ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، امنیت شورا، د جمهور رئیس د ساتنې ریاست او د جګپوړو دولتي چارواکو د ساتنې او امنیت ریاست ترمنځ په پوره همغږۍ پر مخ وړل کېږي.

دغه ریاست د هېواد په امنیتي او دفاعي چارو کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د عملي کولو په برخه کې د اسانچاري رول لري. د همدې لپاره رهبرۍ مقام ته د امنیتي راپورونو، وړاندیزونو او غوښتنو په اساس، محاربوي احضارات، د پرسونل اکمالاتي کچه، وسلې او تجهیزات په مسلکي توګه ارزوي او د کادرونو په تشخیص، ترفیع او د تشکیلاتو په مسلکي چارو کې د پېژندنې، حقونو او د امنیتي او دفاعي ارګانونو کادري او تامیناتي چارو په برخه کې فعالیت کوي.