د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د مشاورینو د چارو د انسجام ریاست

د مشاورینو د چارو د انسجام ریاستد دولتي چارو د انسجام معاونیت په تشکیل کې ځای لري او د سلاکارانو او کمېسیونونو په چارو کې د غوره انسجام لپاره فعالیت کوي.

 دغه ریاست د سلاکارانو د اوه ګونو کمېټونو له لوري د سلاکارانو کاري پروګرامونه تنظیموي او وړاندیز شوې طرحې د دغې کمېټې له خوا د جمهوري ریاست عالي مقام ته د وړاندې کولو په موخه، څېړل کېږي. همداراز د جمهوري ریاست عالي مقام له لوري د مؤظف شویو حقیقت موندونکو کمېسیونو راپورونه، ددې ریاست له خوا څېړل کېږي.  دغه ریاست د عالي مقام سلاکارانو د دفترونو چارې هم مدیریت او تنظیم کوي.