د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د کابینې د چارو د انسجام ریاست

د کابینې چارو د انسجام ریاست په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سکرتریت یا دارالانشاء په توګه دنده پرمخ وړي. دغه ریاست د دولت د چارو د انسجام معاونیت په چوکاټ کې تنظیم شوی دی.

د کابینې چارو د انسجام ریاست د کابینې غونډې پلانوي او د کابینې د غونډو اجنډا ترتیبوي. همداراز د کابینې په غونډو کې د بحث وړ اسناد د تقنیني اسنادو ، د دولت د نافذه پالیسیو، احکامو، فرمانونو او د موضوع اړوند د پخوانیو مصوبو په اساس ترتیبوي، تحلیل او ارزونه یې کوي.

دغه ریاست د کابینې د غونډو پرېکړې څاري او د ټاکل شوې نیټې په اساس یې په سیستماتیک ډول راپور بېرته د کابینې غونډو ته ارایه کوي.