د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د تدارکاتو ریاست

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د چارو د ادارې لوی ریاست د مالي او اداري معاونیت په تشکیل کې تدارکاتو ریاست د تدارکاتي اهدافو د پلي کولو په برخه کې، لوژیستیکي او اکمالاتي فعالیت لري. لوی هدف یې د چارو د تنظیم او د اجناسو د تدارکاتو، ساختماني چارو او د ادارې اړتیا وړ مشورتي او غیر مشورتي خدماتو ترسره کول دي.
د تدارکاتو قانون د دویمې مادې په اساس د تدارکاتو ریاست مسوولیت د تدارکاتو په مراحلو کې د شفافیت تامین، د عامه شتمنیو اغېزناک کنټرول او د اقتصادي اصل تامین او په باکیفیته ډول د اجناسو د تدارکاتو برابرول، د ساختماني چارو خدمات او په داوطلبۍ کې په شرایطو برابرو داوطلبانو ته د ګډون زمینې برابرول او همداراز د تدارکاتي کارکوونکو لپاره د روزنې زمینې برابرول دي.