سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی 10 قرارداد به شمول 4 پروژه سرک‌سازی شهر کابل را منظور کرد

29 جوزا 1396

در یکصد و سومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی 10 قرارداد به ارزش 1.4 میلیارد افغانی مورد تأیید قرار گرفت.

ساخت و قیرریزی سرک‌های پروان سوم، چهارراهی تنظیف الی چهارراهی لب جر، چهارراهی پنجصد فامیلی و سرک لیسه مریم الی خشت هوختیف مربوط شاروالی کابل از جمله قراردادهای منظورشده می‌باشند.

استخدام شرکت مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش و 191 قلم پرزه‌جات وسایط نقلیه مربوط وزارت امور داخله نیز شامل قراردادهای منظورشده‌اند.

در این جلسه کمیسیون روی آغاز کار طبقه‌بندی شرکت‌ها به کتگوری‌های مختلف ظرفیتی، مساعد ساختن فرصت سهم‌گیری بیش‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط در تدارکات به‌ویژه ارجحیت دادن به شرکت‌های متعلق به خانم‌های تجارت‌پیشه؛ زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری داخلی در سکتور ساختمانی و مالکیت ذینفع شرکت‌ها بحث شد.

در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی و ناظرین کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نیز اشتراک داشتند.