سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

وزرای دولت در امور پارلمانی و امور توریزم، نامزدوزیر وزارت کار و والی سمنگان معرفی شدند

31 حمل 1396

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، طی فرامین و احکام جداگانه تقرر داکتر فاروق وردک را به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی و پوهنمل غلام‌نبی فراهی را با ایجاد بست خارج رتبه با عنوان «وزارت دولت در امور توریزم» به حیث وزیر دولت در امور توریزم منظور نمود. همچنین فیض الله ذکی به حیث نامزدوزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و عبدالکریم خدام به حیث والی ولایت سمنگان معرفی شده‌اند.