سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

سیستم حکومتداری الکترونیکی اداره امور ریاست‌جمهوری در سطح حکومت نهادینه می‌شود

23 حمل 1396

سیستم حکومتداری الکترونیکی اداره امور ریاست‌جمهوری با هدف شفافیت، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات بهتر در زمان کمتر، ایجاد شده و در سطح حکومت نهادینه خواهد شد.

عبدالسلام رحیمی، رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، ضمن ارائه گزارش پیشرفت تحقق مصوبات شماره 1 الی 15 سال 1395 کابینه، سیستم حکومتداری الکترونیکی این اداره را در جلسه کابینه معرفی نمود.

این سیستم به منظور پیگیری مصوبات کابینه و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری مؤثر بوده و در این عرصه سهولت‌های بیش‌تری را نسبت به گذشته بین وزارت‌ها و ریاست‌جمهوری فراهم نموده است.

آقای رحیمی افزود: سیستم حکومتداری الکترونیکی اداره امور دربرگیرنده مؤلفه‌هایی است که برای پیگیری موضوعات، گزارش‌دهی، گزارش‌گیری و طی مراحل اسناد از آن استفاده به عمل می‌آید.

رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری ادامه داد: طی دو سال گذشته تا حد زیادی از مراحل مختلف انکشافی این سیستم سپری شده و بر اساس تجارب حاصله، با سیستم اداری افغانستان عیار گردیده است.

وی گفت: به منظور پیگیری هدایات در این اداره، اخیراً بخش مشخصی نیز ایجاد گردیده است.

در ادامه محمد هارون چخانسوری، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، تفاوت‌های سیستم نو با سیستم پیشین را به گونه مقایسوی ارائه نموده و در مورد حجم کار، اصلاح تشکیلاتی، میکانیزم عمومی پروسس اسناد، نحوه پیگیری هدایات رئیس جمهوری و تعقیب مصوبات کابینه معلومات داد.

آقای چخانسوری راهکارهای مؤثر جهت تحقق مصوبات را به جلسه ارائه داشته و پیرامون بهبود روند تطبیق مصوبات کابینه طی یک ماه گذشته به کابینه گزارش داد.

وی همچنین طرح‌ها و پیشنهادهای این اداره درباره رسیدگی به چالش‌ها و راه‌های حل تحقق مصوبات کابینه را به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری را مؤظف نمود که در نهادینه نمودن سیستم حکومتداری الکترونیکی در سطح حکومت با ارگان‌های دولتی همکاری لازم نماید. همچنین ارگان‌های دولتی مکلف شدند مراسلات خود را از طریق این سیستم ارسال نمایند.

کابینه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را نیز مؤظف نمود که طرح تشکیل کارا در مورد ایجاد هسته هماهنگی در وزارت‌ها و ادارات دولتی با اداره امور ریاست‌جمهوری و بین‌الوزراتی را ترتیب نماید و همراه با میکانیزم کاری آن به جلسات بعدی کابینه ارائه کند.

در این جلسه فارمت پیشنهادی طرح‌ها و پیشنهادهای ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری پیرامون چالش‌ها و راه‌های حل تحقق مصوبات کابینه نیز مورد تصویب کابینه قرار گرفت و وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف به تطبیق آن شدند.