سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی 11 قرارداد را منظور نمود

20 حمل 1396
در نود و دومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، از 27 قرارداد مورد بحث 11 مورد به ارزش مجموعی 955 میلیون افغانی منظور گردید.
قراردادهای منظورشده مربوط به تجهیزات برقی «د افغانستان برشنا شرکت»، انتقال لین برق از سرحد ترکمنستان الی نورجهاد، تیل و مواد اعاشوی وزارت صحت عامه، اتصال مستوفیت‌ها و گمرکات به مرکز، سیستم گرم‌کن و سردکن وزارت مالیه، تیل ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته، مواد اعاشوی پوهنتون ننگرهار و نهادهای تحصیلی و شفاخانه‌های کدری وزارت تحصیلات عالی، تیل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، و تمدید میعاد ساختمان سرک شرنه – انگور اده می‌باشند.
در عین حال کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی تکمیل کار باقیمانده و اضافه‌کاری تعمیر هفت‌منزله معینیت تأمیناتی وزارت امور داخله، تدارک هفت قلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری، تدارک 12 قلم تجهیزات مالزمه اطفائیه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع ملی، پیشنهاد فسخ قرارداد تیل هوایی مربوط وزارت دفاع ملی و قرارداد پیشنهادی د آریانا هوایی شرکت جهت تدارک تیل طیارات میدان‌های هوایی داخلی کشور را رد کرد.
کمیسیون فیصله نمود که کار باقیمانده تعمیر مربوط وزارت امور داخله توسط تصدی خانه‌سازی به پایه اکمال برسد، قراردادهای سیستم کمپیوتری و لوازم ضد حریق وزارت دفاع ملی به داوطلبی مجدد سپرده شود و قرارداد تیل میدان‌های هوایی داخلی مجدداً طبق فیصله کمیسیون طی مراحل گردد.
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی پروسه داوطلبی خدمات امنیتی میدان‌های هوایی بین‌المللی حامد کرزی، کندهار و هرات را لغو نمود.
کمیسیون با توجه به حساسیت تأمین امنیت این میدان‌های هوایی و آغاز روند انتقال حجاج فیصله نمود که با شرکتی که در حال حاضر این خدمات را فراهم می‌نماید، قرارداد از سر گرفته شود، زیرا شرکتی که تجربه قبلی کافی ندارد در شرایط کنونی با مشکل مواجه خواهد گردید. در عین حال فیصله شد که شرکت فعلی باید مالیات خویش را با وزارت مالیه تصفیه نماید.
کمیسیون تدارکات ملی در مورد قرارداد انتقالات هوایی بیش‌تر از 30 هزار زایر بیت‌الله شریف، با توجه به اهمیت موضوع پروسه حج و حساسیت زمانی آن، فیصله کرد، پروسه داوطلبی که در واقع نتیجه مطلوب نداشته فسخ و وزارت ارشاد، حج و اوقاف در زمینه‌ی ازسرگیری طی مراحل این قرارداد با شرکت هوایی آریانا اقدام نماید.
رئیس‌جمهور غنی در جلسه اظهار داشت که در پروسه حج برای خانواده‌های شهدا سهمیه مد نظر گرفته شود و ریاست عمومی اداره امور در هماهنگی با وزارت ارشاد، حج و اوقاف موضوع را به گونه شفاف و عادلانه پیگیری نماید.
معاون دوم ریاست جمهوری نیز تأکید ورزید که در پروسه طی مراحل قرارداد با شرکت هوایی آریانا در جهت کاهش قیمت، حتی‌الامکان و به گونه معقول و مناسب آن توجه صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد تجدید نظر وزارت فواید عامه درباره پروژه سرک دوشی – بامیان را مورد مداقه قرار داده و هدایت داد که موضوع با تمویل‌کننده آن، بانک جهانی، توسط وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی شریک ساخته شود و نتیجه آن دوباره جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون ارائه گردد.
پیشنهاد دیگر وزارت فواید عامه مبنی بر تکمیل بخش اول و سوم سرک کندهار – ترینکوت مورد تأیید کمیسیون قرار نگرفت و فیصله شد که این پروژه توسط لوای انجینیری وزارت دفاع ملی و قوای کار وزارت فواید عامه به پایه اکمال برسد.
در این جلسه کمیسیون تدارکات ملی، گزارش هیئت بررسی خریداری دو فروند طیاره نوع بوئینگ از شرکت هوایی آریانا توسط وزارت دفاع ملی نیز استماع شد. این موضوع که در گذشته صورت گرفته جهت پیگیرد عدلی و قضایی به لوی‌سارنوالی محول گردید تا بعد از بررسی به مرکز عدلی و قضایی راجع شود.
در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانوجرگه و اداره سیستیکا – حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.