سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

قرارداد اتصال سب‌استیشن‌های برق از غزنی الی کندهار و ۱۴ قرارداد دیگر منظور شدند

24 حوت 1395

در نودمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی ۱۵ قرارداد به ارزش مجموعی 10.7 میلیارد افغانی از جمله اتصال پنج سب‌استیشن برق از ولسوالی قره‌باغ غزنی الی کندهار تأیید شدند.

14 قرارداد دیگر منظورشده در مورد پروسه تدارکاتی ترمیم اساسی شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان و در بخش‌هایی مانند برق، سرک، آبرسانی، ادویه طبی، ساختمان، تکنالوژی معلوماتی و محروقات می‌باشند.

همچنین کاهش قیمت قرارداد اعمار کمپلکس معتادان ولایت هلمند نیز مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

کمیسیون پیشنهاد فسخ بخش سوم قرارداد چوب سوخت وزارت دفاع را تأیید کرده فیصله نمود که شرکت تدارک‌کننده چوب سوخت این وزارت به علت تخلف و عدم اجرای قرارداد به پروسه محرومیت از اشتراک در داوطلبی معرفی گردد.

از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک 30 استیشن کیبلی وزارت انرژی و آب و پیشنهاد وزارت فواید عامه درباره استهدا در مورد بخش‌های اول و سوم سرک کندهار الی ارزگان را جهت بررسی بیش‌تر اعاده کرد.

همچنین قرارداد 11 قلم عینیات البسوی وزارت امور داخله از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و شرکت داوطلب این پروژه نیز به پروسه محرومیت از اشتراک در داوطلبی معرفی شد.

در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله  رئیس اجرایی، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مسئولین اداره تدارکات ملی اداره امور ریاست‌جمهوری، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون‌های مالی و بودجه ولسی جرگه و مشرانوجرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا - حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.