سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس‌جمهور به مناسبت روز جهانی زن فرمان تخفیف و عفو مجازات صادر نمود

18 حوت 1395

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی به مناسبت روز جهانی زن، فرمانی به خاطر تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین صادر نمود.

این فرمان به تأسی از حکم مندرج جز 18 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، محجوزین و محبوسینی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم گردیده‌اند، مورد تخفیف و عفوِ حجز و حبس قرار می‌دهد.

طبق این فرمان مجازات محجوزین اناث که به حجز الی پنج سال و محبوسین اناث که به حبس الی شش سال و محجوزین و محبوسین ذکور که به حجز و یا حبس الی چهار سال محکوم گردیده‌اند، بدون درنظرداشت مدت سپری‌شده، مورد عفو قرار گرفته و رها می‌شوند.

همچنین برای محجوزین و محبوسین اناث و ذکور که بیش از مدت‌های ذکرشده محکومیت دارند، محبوسینی که کبر سن داشته و یا مصاب به امراض صعب العلاج می‌باشند، زنان دارای طفل شیرخوار، و افراد حبس قطعه نیز شرایطی برای عفو و تخفیف در نظر گرفته شده است.

ماده ششم این فرمان حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو را مشخص ساخته است و در ماده نهم بر اینکه این فرمان مانع اقامه دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌گردد، صراحت داده شده است.

این فرمان از تاریخ 18 حوت 1395 نافذ می‌گردد.