سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

قراردادهای کاسا یک‌هزار و دو بند کمال خان و دهنه‌دره منظور شدند

16 حوت 1395

قراردادهای کاسا یک‌هزار، فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز، دیزاین و ساخت بند دهنه‌دره ولایت فاریاب و پنج قرارداد دیگر به ارزش مجموعی 25 میلیارد افغانی در هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور گردید.

قرارداد ساختمان سرک‌های حلقوی مهترلام‌بابا ولایت لغمان، اعمار کمپلکس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام‌آباد و سه قرارداد مواد اعاشوی و محروقاتی مربوط ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نیز از جمله قراردادهای منظورشده می‌باشند.

در نتیجه مذاکرات هیئت‌های مذاکره‌کننده وزارت‌های مالیه و انرژی و آب در مورد پروژه انتقال لین کاسا یک‌هزار در قیمت پیشنهادی داوطلبان این پروژه به صورت قابل ملاحظه‌ای تخفیف حاصل شده که مورد تمجید رئیس‌جمهور واقع شد.

همچنین کمیسیون تدارکات ملی پروژه‌های مطالعات تخنیکی و دیزاین تفصیلی 15 بند غودار دایکندی، گزک بامیان، دهنه غوربندک پروان، پلتویی پکتیکا، دوه‌مند خوست، علینگار لغمان، تیر پل هرات، زره‌مردان فراه، دهنه بوم غور، واخی پنجشیر، چال تخار، آب‌شوره بادغیس، لوره قندهار، بند آغاجان ارزگان و سوری خوله پکتیا را مورد مداقه قرار داد.

کمیسیون فیصله نمود که به خاطر اطمینان از تطبیق مؤثر این پروژه‌های مهم ملی و زیربنایی، جلسه اختصاصی تحت ریاست رئیس جمهوری و با اشتراک وزارت‌های انرژی و آب و اقتصاد، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی و اداره تدارکات ملی به‌زودی تدویر گردد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که در مورد مطالعات امکان‌سنجی این پروژه‌ها، اسناد را شخصاً مورد مطالعه قرار خواهد داد.

وی افزود: نیاز است که یک تحلیل اقتصادی از ارزش بازدهی این پروژه‌ها در مقابل قیمت آنها صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی تأکید کرد که باید شرکت‌هایی در این پروژه‌ها از طریق رقابت سالم و شفاف سهم گیرند که توانایی واقعی مالی و تخنیکی تطبیق چنین پروژه‌هایی را دارا باشند.

در این جلسه پیشنهاد وزارت دفاع ملی در مورد استفاده پیداوار داخلی به جای مواد توریدی در قرادادهای مواد اعاشوی آن وزارت نیز مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این زمینه تصریح نمود که حکومت از هر نوع کوششی در راستای تقویت تولیدات داخلی و ایجاد زنجیره ارزش از طریق قراردادهای دولتی برای مارکیت داخلی و متشبثین افغانی قاطعانه حمایت می‌کند.

در بخش دیگر جلسه رئیس‌جمهور غنی هدایت داد که زمان معینی برای تحقق فیصله‌های قبلی کمیسیون تدارکات ملی مبنی بر اصلاحات در شرکت برشنا و ملکی و مسلکی‌سازی بخش تدارکات وزارت امور داخله تشخیص گردد. 

در اخیر، کمیسیون تدارکات ملی طرح پیشنهادی اداره تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری به منظور تفویض صلاحیت بیشتر به آمرین اعطای وزارت‌ها و ادارات تدارکاتی در زمینه برخی از موارد تعدیلات در قراردادها را مورد تصویب قرار داد.

کمیسیون در ضمن آن توصیه نمود که شیوه‌های انگیزشی در تفویض صلاحیت‌ها به وزارت‌ها و ادارات با درنظرداشت عملکرد و اجرائات آنها می‌تواند به حیث یک روش خوب برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.

در این جلسه علاوه بر اعضای  کمیسیون، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا - حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

قابل ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی طی دو سال گذشته و 89 جلسه هفته‌وار خویش، حدود 2000 قرارداد را منظور کرده است که ارزش پولی آنها به بیشتر از 300 میلیارد افغانی می‌رسد.