سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی 4 قرارداد به ارزش 270 میلیون افغانی را منظور کرد

4 حوت 1395

در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، ۴ قرارداد به ارزش 270 میلیون افغانی منظور گردید.

اعمار 9.5 کیلومتر اسفالت و کانکریتی از سرک عمومی کابل - گردیز الی زرغون‌شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و سه قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، قراردادهای منظورشده می‌باشند.

قراردادهای مواد اعاشوی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری پس از مساعد نمودن فرصت رقابت بیشتر به قیمت نازل‌تر صورت گرفته است.

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی تلاش‌های بخش تدارکات این اداره را به خاطر افزایش زمینه رقابت، قابل قدر دانست.

از سوی دیگر اعطای قرارداد پروژه اتصال 16 پوهنتون کشور به خدمات انترنتی مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلیل بلند بودن برخی از قیمت‌ها و همچنین تعدیل قراردادهای حفظ و مراقبت و ترمیم پاورپلانت‌ها و جنراتورهای قطعات مرکزی و قول‌اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی جهت محاسبه دقیق میعاد مورد نیاز برای تعدیل و تهیه پلان داوطلبی‌های مجدد آنها، از جانب کمیسیون اعاده گردید.

قرارداد پیشنهادی وزارت فواید عامه برای بازسازی بخش دوم سرک کامه الی برکاش‌کوت ولایت ننگرهار که با استفاده از روش منبع واحد طی مراحل گردیده بود، توسط کمیسیون رد شد و فیصله گردید که این پروژه مجدداً با استفاده از روش داوطلبی مقید، تدارک دیده شود.

در این جلسه دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا - حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.