سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 20 دلو سال 1395

21 دلو 1395

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حمله انتحاری عصر سه‌شنبه مورخ 19 برج جاری مقابل دروازه ورودی ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، این عمل را مخالف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانسته، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را مؤظف نمود تا مسببین این حادثه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.

به همین ترتیب، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برف‌باری‌های اخیر کشور را به فال نیک گرفته، بارش برف را برای تقویت ذخایر آب‌های زیرزمینی و دریاها مفید دانسته، اضافه نمودند؛ علاوه بر این که ریزش برف برای زراعت و کشت و کار در افغانستان مثمر واقع می‌گردد، رشد اقتصادی را حدود سه و نیم فیصد افزایش داده که به این ترتیب رشد اقتصادی کشور به دوازده فیصد ارتقا یافته است، اما کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تلفات و خسارات ناشی از برف‌باری‌های اخیر در مناطق مختلف کشور را قابل نگرانی و تأثر دانسته، برای شهدای حادثه تروریستی و حوادث برف‌باری‌های یادشده بهشت برین و برای بازماندگان آن صبر جمیل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، جمعیت افغانی سره‌میاشت و سایر ارگان‌های ذیربط در قسمت کمک‌رسانی به مصدومین و متضررین حوادث ناشی از برف‌باری‌ها در ولایات کشور اقدام عاجل نمایند.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح ضمیمه شماره 6 قانون نشان‌ها و مدال‌ها در مورد وضع مدال دولتی امیر علی شیر نوایی را به جلسه ارائه نموده افزودند؛ این طرح به هدف تقدیر از خدمات فوق‌العاده اشخاص حقیقی و حکمی که در عرصه انکشاف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی از خود لیاقت و شایستگی نشان داده‌اند به داخل شش ماده ترتیب گردیده و در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته است که مورد تأیید قرار گرفت.

سپس وزیر عدلیه طرح مقرره زباله‌های طبی را که به داخل 5 فصل و 25 ماده ترتیب گردیده است به جلسه مطرح و خاطرنشان نمودند؛ هدف از تدوین این مقرره، جلوگیری از اثرات سوء بیالوژیکی زباله‌های طبی و کاهش آن، حفاظت از صحت انسان، حیوان و نبات، امحای زباله‌های طبی دارای اثرات سوء بیالوژیکی، تنظیم امور مربوط به طرز نظارت از امحای زباله‌های طبی و تشخیص مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های متصدی تنظیم زباله‌های طبی می‌باشد که در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفته، وزارت‌های صحت عامه و عدلیه مؤظف گردیدند که مقرره متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

به همین ترتیب ایشان طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی را که به داخل 3 فصل و 17 ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ هدف از طرح این مقرره، پیش‌بینی، کاهش و جلوگیری از تأثیرات سوء بیوفزیکی، اجتماعی و سایر اثرات نامطلوب ناشی از عملی شدن طرح‌های انکشافی قبل از تطبیق پروژه، حفظ قابلیت تولید و ظرفیت سیستم طبیعی و مراحل ایکالوژی، تقویت و تنظیم انکشاف پایدار و بهتر ساختن زمینه‌های استفاده از منابع، ارزیابی تأثیرات بالقوه پروژه‌ها و فعالیت‌ها، رعایت بدیل ممکنه و استفاده از منابع قابل تجدید، روش‌ها و تکنالوژی پاک، حصول اطمینان از تطبیق پروژه‌ها در مطابقت با معیارهای ملی، منطقوی و بین‌المللی محیط‌زیستی، تشویق سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست به طور جامع و منظم، تنظیم روش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی پروژه‌ها می‌باشد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در ترکیب کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی، نماینده شاروالی کابل را شامل نموده و از چگونگی نظارت و تفتیش اجازه‌نامه محیط‌زیستی، سالی یک بار به جلسات کابینه گزارش ارائه نماید.

همچنان ایشان طرح مقرره بورس‌های تحصیلات عالی نظامی در خارج کشور را که به هدف ارتقای سطح دانش و کسب تجارب و مهارت‌های مسلکی متعلمین و محصلین نظامی، افسران، بریدملان و ساتنمنان، آشنایی با تخنیک و مهارت‌های سایر کشورها و استفاده مؤثر آن در عرصه‌های مربوط، تسلط و آگاهی از تحولات و انکشافات رشته‌های مختلف علوم نظامی و استفاده مؤثر از اصول و تجارب قبول‌شده بین‌المللی جهت ارتقای ظرفیت مسلکی، تنظیم امور مربوط به بورس‌ها و ادامه تعلیم و تحصیل متعلمین، محصلین، افسران، بریدملان و ساتنمنان، جلوگیری از ترک دوره تحصیل و تأمین روابط با مؤسسات تحصیلی نظامی سایر کشورها در 3 فصل و 19 ماده ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تصویب مقرره متذکره، وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را مؤظف نمود که در معرفی بورسیه‌های رشته‌های نظامی خارج از کشور به افسرانی که در خطوط مقدم جبهات از نوامیس ملی حراست می‌‎نمایند اولویت داده و سه ماه قبل از ختم تحصیلات‌شان بست‌های معین را مطابق رشته‌های تحصیلی‌شان مطمح نظر قرار داده و عندالورود به وظیفه، در تقرر مجددشان اقدام عاجل نمایند.

به همین ترتیب وزیر عدلیه به تأسی از هدایت مصوبه شماره 3 مورخ 11/2/1395 کابینه، طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس را به جلسه مطرح و اضافه نمودند، این طرح در 6 فصل و 37 ماده ترتیب و به هدف تنظیم امور مربوط به تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) در پوهنتون‌ها، تدویر برنامه‌های تحصیلات عالی فوق لیسانس مطابق معیارهای ملی و بین‌المللی، بالا بردن اعتبار اکادمیک پوهنتون‌ها، تربیه و آماده ساختن کادرهای علمی مطابق نیازهای کشور تدوین و مطابق فیصله کابینه، اصلاحات لازم در آن درج گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه وزرای عدلیه، تحصیلات عالی، معارف، مالیه و اقتصاد را تحت نظر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصاد و زیربنا مؤظف نمود تا مقرره یادشده را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده، طرح توافق‌شده را به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

سپس وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت مبنی بر حل مشکل اجرای معاش ماهوار آن عده استادان پوهنتون‌های دولتی را که غرض ادامه تحصیل به خارج کشور سفر نموده‌اند به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند؛ تعدادی از استادان پوهنتون‌های دولتی کشور جهت ادامه تحصیلات عالی در مقاطع ماستری و دوکتورا در کشورهای مختلف مصروف تحصیل می‌باشند که حقوق و امتیازات مادی‌شان طبق لایحه و مقرره بورس‌ها بعد از ارائه گزارش تحصیلی‌شان طور ربع‌وار اجرا و به خانواده‌های‌شان پرداخت می‌گردد ، اما خانواده‌های استادان از ناحیه اقتصادی و امرار معیشت با مشکل مواجه می‌باشند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، آن وزارت را مؤظف نمود که در مقرره بورس‌ها و تحصیلات در خارج تعدیلات لازم را وارد و مقرره متذکره را طی مراحل نماید.

متعاقباً، طرح تقویم سال 1396 هجری شمسی توسط وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به جلسه ارائه و خاطرنشان نمودند که این طرح به همکاری اداره جیودیزی و کارتوگرافی ترتیب گردیده و در آن رخصتی‌های عمومی، روزهای ملی و مذهبی، تاریخی و بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تصویب تقویم سال 1396 هجری شمسی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را مؤظف نمود تا تاریخ 9 حوت را به نام روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و یک هفته را در ماه عقرب به نام هفته صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری در تقویم درج و سال 1396 هجری شمسی را سال «کار جوانان» اعلام نماید.

سپس وزیر فواید عامه به تأسی از هدایت مصوبه شماره 42 مورخ 19/12/1394 کابینه، گزارش پروژه سرک قیصار – لامان را به جلسه ارائه، درباره فیصله بورد حل منازعه، مشکلات فراراه قرارداد و حصول طلبات از کمپنی قراردادی به جلسه معلومات ارائه و خاطرنشان نمودند که پروسه تدارکاتی کارهای باقی‌مانده سروی و دیزاین سکشن اول و دوم منظور گردیده و کار باقی‌مانده سکشن‌های 3 الی 6 پروژه یادشده تحت سروی قرار دارد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید گزارش وزارت فواید عامه، وزرای فواید عامه و مالیه را مؤظف نمود تا طبق فیصله بورد حل منازعه در قسمت حصول طلبات از کمپنی قراردادی اجرائات قانونی نمایند.

در بخش دیگر اجندا، وزیر اقتصاد به تأسی از هدایت مصوبه شماره 15 مورخ 3/5/1394 کابینه، گزارش آن وزارت به ارتباط حجم بودجه انجوهای ثبت و راجستر شده را به جلسه ارائه، حجم سرمایه‌گذاری به تفکیک مؤسسات داخلی و خارجی را مشخص، میزان مصارف بر اساس ولایات را تشریح، چالش‌های فراراه فعالیت مؤسسات غیردولتی را بیان و پیشنهادات اصلاحی را در این مورد به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز سپاس از وزیر اقتصاد و دست‌اندرکاران آن، گزارش آن وزارت را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت اقتصاد را مؤظف نمود که به همکاری ارگان‌های ذیربط طرح یادشده را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی نموده، به منصه اجرا قرار دهد.

متعاقباً رئیس اداره اراضی افغانستان پیشنهاد مشخص آن اداره را در مورد ایجاد پارک طبیعی توسط مؤسسه خیریه الغرافه کشور قطر به مساحت 5 هزار جریب زمین دولتی در ولایت فراه به جلسه مطرح نموده خاطرنشان نمود؛ مؤسسه خیریه الغرافه کشور قطر موازی 5 هزار جریب زمین بکر دولتی را در ولایت فراه غرض اعمار پارک طبیعی تقاضا نموده‌اند، ایشان تصریح نمودند؛ ایجاد پارک طبیعی یک اقدام نیک بوده و در ضمن از لحاظ محیط‌زیستی و سرسبزی و مزایای اقتصادی بااهمیت می‌باشد، همچنین طرح مؤسسه متذکره با اداره حفاظت محیط‌زیست و وزارت‌های محترم اقتصاد و زراعت، آبیاری و مالداری در میان گذاشته شد که مورد استقبال آنها نیز قرار گرفته که مزایای چون استخدام افراد، اشتغالزایی برای شهروندان کشور و کاهش بیکاری؛ حفاظت و نگهداری از حیوانات و پرندگان در حال انقراض؛ استفاده از زمین‌های بکر و بی‌حاصل و تبدیل آن به اراضی سرسبز و ایجاد مرکز تفریحی برای گردشگران را در قبال دارد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد اداره اراضی افغانستان را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزرای، زراعت آبیاری و مالداری، رؤسای اداره اراضی افغانستان و اداره حفاظت محیط‌زیست را مؤظف نمود که قرارداد آن را طبق تذکر جلسه، آماده و امضا نمایند.

سپس معین مالی و اداری شاروالی کابل تقاضای تعدیل قسمتی از ساحات پارکینگ و سبز آزاد جوار سمت شرقی سرک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را به ساحه رهایشی – تجارتی جهت احداث ساختمان بلندمنزل از سوی سکتور خصوصی به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ در این ساحه ساختمان رهایشی 30منزله با 9منزل پارکینگ توسط یکی از متشبثین خصوصی کشور اعمار خواهد گردید که در مطابقت با معیارهای ساختمانی بوده، در جهت جلب سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور ساختمان برای رشد و انکشاف شهر کابل، ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان، اعمار مسکن مطابق استندردهای جهانی و نیازمندی فعلی جامعه مفید تلقی گردید، وزارت شهرسازی نیز در این زمین ابراز موافقه نموده‌اند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه با ورود یک سلسله تعدیلات در مقرره تطبیق ماسترپلان شهری، تعدیل ساحه پیشنهادی را به ساحه تجارتی مورد تصویب قرار داده، شاروالی کابل را مؤظف نمود تا در قسمت ویزه نقشه آن اجرائات قانونی نماید.

سپس وزیر فواید عامه استملاک موازی 266.64 جریب زمین ملکیت اشخاص را که بالای آن سرک حلقوی قیصار – لامان اعمار می‌گردد به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان استملاک زمین متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت فواید عامه و رئیس اداره اراضی افغانستان را مؤظف نمود که در قیمت‌های آن تجدید نظر نموده، وزارت فواید عامه در پرداخت آن اقدام نماید.

به همین ترتیب استملاک موازی 2130 مترمربع زمین ملکیت اشخاص در پروژه رهایشی اصحاب بابا واقع ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر؛ استملاک موازی 8359,99 مترمربع زمین ملکیت اشخاص که تحت پلان پروژه U ماسترپلان شهر مزارشریف قرار گرفته است و استملاک موازی 5309.5 مترمربع زمین ملکیت اشخاص که زمین‌شان در مسیر سرک ملاغلام ولایت بامیان قرار گرفته است توسط سرپرست اداره ارگان‌های محلی به جلسه مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه شش مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که از آن جمله پنج مورد ذیل مورد تأیید قرار گرفت:

• توافق‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر نشه‌آور و مواد پیشساز آن.

• یادداشت تفاهم پیرامون همکاری‌ها در عرصه مهاجرت میان حکومت جمهوری اسلامی افعانستان و حکومت سویدن.

• راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت.

• اعلامیه مشترک پیرامون همکاری در زمینه مهاجرت میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری فدرال آلمان.

• اعلامیه مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فنلند روی همکاری‌ها در عرصه مهاجرت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را مؤظف نمود که یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان داکتران بدون سرحد برای حفاظت از فعالیت سازمان داکتران بدون سرحد در افغانستان را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده و وزارت امور خارجه بعد از بازنگری، در طی مراحل آن اقدام نماید.