سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ 29 جدی سال 1395

30 جدی 1395

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حملات اخیر تروریستی در ولایات  کابل، قندهار و هلمند را که منجر به شهادت و زخمی شدن هموطنان ما گردید به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، برای شهدای حادثه بهشت برین، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان شان صبر جمیل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نموده، به هموطنان کشور اطمینان دادند که بررسی ها در زمینه شناسائی عاملین حوادث متذکره جریان داشته و نتایج آن عنقریب اعلان خواهد گردید.

متعاقباً، معاون شورای امنیت ملی به پاس خدمات شایان، سر سپرده گی، دلیری، شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی در امر پاسداری از کشور و مبارزه با تروریزم، نامگذاری تاریخ (9) حوت را بنام روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در تقویم کشور به جلسه پیشنهاد نمود و مورد تصویب قرار گرفت.

سپس، وزیر اقتصاد پیرامون فیصله شماره (3) مورخ 31/3/1395 کمیته اقتصادی شورای وزیران در مورد چوب های قطع شده چارتراش ولایت کنر به جلسه معلومات ارایه و افزودند؛ کمیته اقتصادی شورای وزیران طی فیصله شماره (3) مورخ 31/3/1395 خویش در رابطه به صدور مواد پخته و خام چوب کنر فیصله بعمل آورده است تا بعد از تفکیک چوب های پخته از خام، به صدور چوب پروسس شده بدون وضع محصول گمرکی اجازه داده شود، همچنان اداره ارگانهای محلی را به همکاری والی ولایت کنر موظف نموده است تا چوب های قطع شده را به مناطق امن جمع آوری، مقدار چوب ذخیره شده را تثبیت، محصول صادرات چوب کنر را از ولایت به کابینه پیشنهاد نماید، همچنان اخیراً بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ولایت کنر سفر نموده، چگونگی موضوع قطع درختان و لیلام چوب های چارتراش ولایت کنر را مورد بررسی قرار داده، گزارش خویش را توأم با پیشنهادات اصلاحی به جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمودند و ایشان هدایت فرمودند تا فیصله سکرتریت اقتصادی شورای وزیران در مورد چوبهای چارتراش ولایت کنر به جلسه کابینه ارایه گردد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قطع جنگلات و قاچاق چوب های چارتراش به خارج کشور را ممنوع قرار داده، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را موظف نمود تا به همکاری وزارت های اقتصاد، تجارت و صنایع، ادارة ارگانهای محلی و ادارة حفاظت محیط زیست راهکار های مناسب را جهت جلوگیری از قطع جنگلات، قاچاق چوب های چارتراش، چگونگی استفاده آن برای صنایع چوبی کشور و احیای مجدد جنگلات با استفاده از تجارب سایر کشورها ترتیب نموده، همچنان به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا پلان منظم را جهت جلوگیری از قاچاق چوب به خارج کشور ترتیب و به منصة اجرا قرار دهند.

متعاقباً، وزیر صحت عامه به تاسی از مصوبه شماره 27 مورخ 27/7/1394 کابینه طرح شورای طبی افغانستان و بزنس پلان مرتبط به آن را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ در این طرح اهداف استراتیژیک، وظایف و صلاحیت ها، شیوه رهبری و تشکیلات و نحوه تمویل مالی شورا بعد از مطالعات دقیق مشخص گردیده، اهداف عمده آنرا موضوعات چون اطمینان از عرضه خدمات با کیفیت و مصون طبی، بلند بردن سطح دانش مسلکی، رسیده گی به شکایات و تخلفات مسلکی طبی قبل از ارجاع به مراجع عدلی و قضائی و ارتقای سطح اگاهی عامه مبنی بر حقوق و مصونیت های مریضان و دکتوران تشکیل میدهد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح شورای طبی افغانستان و بزنس پلان مرتبط به آن را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازد.

بعداً، معین انرژی وزارت انرژی و آب به تاسی از فیصله جلسه شماره (2) مورخ 25/1/1395 کابینه، طرح احیای مجدد و محافظت کاریز ها در افغانستان را به جلسه مطرح، انواع آن را با چگونگی وضعیت فعلی کاریزها در مناطق مختلف کشور به جلسه تشریح و افزودند؛ مطابق سروی مشترک وزارت انرژی و آب و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) در سال 1382، در سراسر کشور به تعداد (9370) رشته کاریز موجود بوده که از جمله (3404) رشته آن که 36 فیصد مجموع کاریز های کشور را تشکیل میدهد از فعالیت بازمانده است، ایشان مشکلات را مشخص و طرح های پیشنهادی برای رفع آن را ارایه و پلان عملیاتی برای احیأ و محافظت کاریز ها را به جلسه مطرح نمودند. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت انرژی و آب را موظف نمود تا به همکاری وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، احیأ و انکشاف دهات و اداره ارگانهای محلی طرح متذکره را اولویت بندی نموده، بودجه آنرا در تفاهم با وزارت مالیه مشخص ساخته و طرح متذکره را طبق تذکر جلسه با استفاد از تجارب سایر کشورها بازنگری نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

متعاقباً، وزیر امور شهر سازی به تاسی از مصوبه شماره (39) مورخ 18/11/1394 کابینه، چگونگی مطالعه و بررسی استفاده از زمین شهرک های مهاجرین گوسفند دره ولسوالی بگرامی ولایت کابل، دشت شیخ مصری ولسوالی سرخ رود و دشت قاسم آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را به جلسه مطرح نموده، از دولتی بودن زمین و مناسب بودن ساحات برای ایجاد شهرک اطمینان داده، علاوه نمودند که ساحاتی از زمین های مورد نظر برای ایجاد شهرک مهاجرین گوسفند دره ولسوالی بگرامی ولایت کابل تحت غصب قرار گرفته است. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه اداره اراضی افغانستان را به همکاری وزارت امور داخله، قوماندانی گارنیزیون کابل و والی ولایت ننگرهار موظف نمود تا در استرداد ساحات غصب شده شهرک های یاد شده در ولایت کابل و ننگرهار طی مدت سه هفته اقدام نموده، همچنان کمیسیون متشکل از وزارت های شهر سازی، امور مهاجرین و عودت کننده گان، ادارة اراضی افغانستان و اداره زون پایتخت را موظف نمود تا چگونگی توزیع زمین در شهرک های متذکره را به افراد و اشخاص مورد بررسی همه جانبه قرار داده و از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش ارایه نمایند.

به همین ترتیب، پلان تفصیلی شهرک بندر حیرتان به تاسی از مصوبه شماره (38) مورخ 11/11/1394 کابینه توسط وزیر امور شهر سازی به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این پلان ها مجموعاً در ساحة به مساحت 1850.98 جریب زمین در سه پلان (ساحة تجارتی، رهایشی و ورزشی) ترتیب گردیده، در ساحة تجارتی آن بلاک های ده منزله و پنج منزله در نظر گرفته شده که شامل دفاتر تجارتی، هوتل ها، رستورانت ها، کلینیک صحی، پارک، مسجد و ساحات سبز میباشد، همچنان ساحات رهایشی آن شامل نمرات رهایشی و تاسیسات عام المنفعه، پارک ها، سالون شهری، مسجد و کلینیک و ساحه ورزشی میباشد. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت امور شهر سازی را موظف نمود تا پلان متذکره را غرض بحث بیشتر به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

سپس، وزیر امور شهر سازی به اساس مصوبه شماره 34 مورخ 9/10/1394 کابینه، پلان فرهنگی شهر بامیان را در مطابقت با ماستر پلان آن ولایت، پلان انکشافی ساحات قابل توزیع و میکانیزم فروش زمین در مرکز آن ولایت را به جلسه مطرح، ساحات انکشافی قابل توزیع را مشخص و تداخل قسمت هایی از شهرک ها را در پلان فرهنگی به جلسه تشریح و توضیح نموده، همچنان میکانیزم توزیع زمین را با در نظر داشت قیمت تعیین شده، پرداخت اقساط و فیصدی در نظر گرفته شده به اقشار مختلف آن ولایت معلومات ارایه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت امور شهر سازی را موظف نمود تا ساحاتی را که در پلان فرهنگی ولایت بامیان تداخل نموده مشخص و با ذکر اندازه آن غرض اتخاذ تصمیم به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در بخش دیگری از اجندا، معین تأمیناتی وزارت امور داخله به تاسی از هدایت مصوبة شماره (40) مورخ 21/11/1394 کابینه، طرح اصلاحی و پیشنهادی ریاست عمومی ترافیک را با در نظر داشت ریفورم تشکیلاتی و راهکار های جلوگیری از فساد به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ این طرح به هدف مصونیت جاده و شاملین ترافیک، عرضه خدمات ترافیکی به مردم با استفاده از تکنالوژی جدید و جلوگیری از بروز فساد، وقایه و جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی و جلب همکاری و مشارکت ادارات ذیربط در تآمین امن و نظم ترافیکی ترتیب گردیده است. ایشان چالش ها و مشکلات را بر شمرده، طرح هایی را جهت رفع آن برای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به جلسه پیشنهاد نمودند. 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت امور داخله را موظف نمود تا طرح متذکره را به همکاری وزارت اقتصاد، ترانسپورت، اداره حفاظت محیط زیست و شاروالی کابل بازنگری نموده و به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

بعداً، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه طرح تعدیل بند (الف) و (ب) ماده پنجم منشور صندوق انکشافی سارک را به جلسه مطرح نموده، خاطر نشان نمودند که هدف از این تعدیل، انسجام برنامه هائیست که یک یا بیش از یک کشور عضو سارک در آن دخیل بوده و منفعت مستقیم آن به بیش از یک کشور عضو عاید میگردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  طرح تعدیل بند (الف) و (ب) ماده پنجم منشور صندوق انکشافی سارک را مورد تائید قرار داد.

سپس، رئیس اداره اراضی افغانستان بتاسی از هدایت مصوبه شماره (21) مورخ 15/10/1395 کابینه گزارش آن اداره را در مورد بازنگری اسناد استملاک موازی (36.5) جریب زمین اشخاص واقع شهر لشکرگاه ولایت هلمند که تحت پروژه توسعه میدان هوائی شهر لشکرگاه قرار گرفته است به جلسه ارایه و خاطر نشان نمودند؛ اسناد زمین های متذکره طی جلسه یی با ارگانهای ذیربط مورد بازنگری قرار گرفته، از آنجائیکه ادارة اراضی افغانستان زمین دولتی در آن ولایت در اختیار دارد، لذا پیشنهاد میگردد تا به عوض قیمت، در تبادله زمین های یاد شده اقدام صورت گیرد که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف تقاضای منظوری پرداخت قیمت موازی (5790.11) متر مربع زمین ورثه میا جان مجددی را که بالای آن لیسه ذکور بتخاک ولسوالی بگرامی اعمار گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت. 

به همین ترتیب، معین انرژی وزارت انرژی و آب تقاضای پرداخت جبران خساره و استملاک سه باب منزل رهایشی با زیربنای موازی (656) متر مربع زمین ملکیت اشخاص واقع شهر چاریکار ولایت پروان را که از اثر توسعه سرک و حریم کانال آبیاری قسماً تخریب گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس، سرپرست اداره ارگانهای محلی، استملاک موازی (36.1) جریب زمین ملکیت کریم الله فرزند عبدالولی را که بالای آن تعمیر اداری ولایت نورستان اعمار گردیده است به جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه، وزیر فواید عامه، استملاک موازی (95) متر مربع زمین و (750) متر مکعب ساختمان ملکیت حیات الله مسکونه سیاه گرد ولسوالی غوربند ولایت پروان را که تحت اعمار سرک متک – بامیان قرار گرفته به جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه، وزیر فواید عامه در رابطه به مشکلات حقوقی ایجاد شده در قرار داد حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف بین آن وزارت و کمپنی ST کشور ازبکستان به جلسه معلومات داده، افزودند؛ مطابق قرار داد کمپنی متذکره مالیه انتفاعی خویش را (2) فیصد پرداخت   می نمود که با تعدیل فقره (1) ماده (66) قانون مالیات بر عایدات این مالیه به (4) فیصد افزایش یافته اما شرکت یاد شده با ازدیاد (2) فیصد مالیه مخالفت می ورزد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله بعمل آورد تا (2) فیصد مالیه از کمپنی متذکره اخذ و (2) فیصد باقی مانده آن از بودجه وزارت فواید عامه پرداخت گردد.