سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

تاریخچه مختصر ریاست عمومی تربیت بدنی و المپیک افغانستان

 ریاست عمومي تربيت بدني و ورزش در سال 1313 خورشيدي بر بنياد هدايت محمد ظاهر شاه به نام انجمن سپورت در چارچوب اردو (وزارت حرب) ايجاد شد. اين اداره در سال 1314 خورشيدي مشمول ساختار صدارت و به نام رياست سپورت و حفظ الصحه مسما شد. در سال 1315 خورشيدي مطابق 1936 ميلادی رياست سپورت و حفظ الصحه به نام كميتۀ ملي المپيك شناخته شد و در فرجام در سال 1362 خورشيدي به نام رياست عمومی تربيت بدني و سپورت و كميتۀ ملي المپيك ايجاد شد. 

ماموریت و مسوولیت

 کمیتهٔ ملی المپیک افغانستان یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت تنظیم و پرورش فعایت‌های ورزشی افغانستان را بدوش دارد. کمیته ملی المپیک می‌تواند مسابقات ورزشی داخل کشور وخارج را رهبری کند. این کمیته مسوولیت دارد تا ورزشکاران را برای مسابقات ورزشی بین‌المللی، به‌ویژه المپیک جهانی، آماده کند و زمینه حضور آن‌ها را برای کسب مقام و مدال، فراهم سازد. بودیجه کمیته ملی المپیک از طرف المپیک بین‌المللی تادیه می‌شود. این کمیته ارتباط مستقیم با ریاست تربیت بدنی معارف، تحصیلات عالی، پوهنزی تربیت بدنی، ریاست تربیت بدنی اردو و پولیس دارد.