سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست عمومی امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی در راستای حمایت از منافع ملی، تحکیم ثبات و امنیت، و محافظت از قوانین، تمامیت ارضی و استقلال کشور ایفای وظیفه می‌کند. سربازان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی، با شجاعت و شهامت از کشور، مردم، نوامیس ملی و منافع ملی، با تمام توان، دفاع و حفاظت می‌کنند.

http://ndsnn.afghanistan.af/fa

فیسبوک ریاست عمومی امنیت ملی

تویتر ریاست عمومی امنیت ملی