سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

سخن های رئیس‌ جمهور

  • من آن روز را جشن می گیرم که ستره محکمه افغانستان یکی از فرمان هایم را براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان رد کند…

  • Muhammad Ashraf Ghani Ahmadzai President
    در این ماه به سراغ یتیمان، بیوه زنان ، مصیبت زدگان ، مستمندان و خانواده های کم درآمد برویم و نگذاریم که آنان خود را در برابر مصایب زندگی تنها و محروم احساس کنند…