سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

سخن های رئیس‌ جمهور

 • ashraf ghani photo

  بعضی مردم منطقه، صادرات‌شان تروریزم است؛ اما صادرات ما سه مملکت (افغانستان، ایران و هندوستان) امید، باورمندی و همکاری است. پیام ما این است که تمام منطقه در همکاری مشترک و در وصل بودن، می‌‍توانند سهیم باشد. آسیای مرکزی، اروپا و چین، همه شامل این دیدگاه و این اراده مشترک هستند.

 • افغانستان گور تروریزم منطقوی و بین المللی خواهد بود. اگر به این خاک کسی به دید بد نگاه کند، اینجا گوراش خواهد بود. گور داعش و گور القاعده وسایر بد بینان
  اراده ملت ودولت افغانستان برای صلح است. اگر ما مانع راه حل صلح آمیزمیبودیم امروز این جنگ را مشروعیت می دادند. ما برای صلح متعهد هستیم بخاطر اینکه مردم به صلح همانند هوا نیاز دارد. اما باید اراده داشته باشیم که صلح را به شکل واقعی آورده میتوانیم . صلحی که در آن خدا ناخواسته جغرافیایی افغانستان تقسیم شود، هر گز نمیپذیريم. صلح که در آن حقوق زنان زیر سوال برود قبول نداریم، صلح که در آن قانون اساسی افغانستان زیر سوال برود قبول نداریم .دنیا امروز با قوت پهلوی ما ایستاده است. از جهتی که حقانیت موضوع خود را به تثبیت رساندیم. طرح ما چی بود، ما نگفتیم که کی صلح طلب است و کی صلح طلب نیست، گفتیم تثبیت کنند هر کسی که در میز مذاکره آمد صلح طلب است، هر کسی که مذاکره را رد میکند صلح طلب نیست، جنگ طلب است اما ما دو قدم دیگر برداشتیم، گفتیم کسی که جنگ طلب است باید همرایش استعمال قوه از تمام همکاران بین المللی ما صورت بگیرد. در مذاکرات سه جانبه در مذاکرات چهار جانبه حاکمیت مطلق تمامیت ارضی افغانستان را سر پاکستان و دیگرکشورها قبولاندیم. ما حاضر نیستیم یک وجب خاک خود را به کسی دیگر بدهیم، خیال میکنید که آن پسر افغان که در دور ترین نقاط ما سینه را سپر میکند این اجازه را میدهد که یک وجب این خاک مقدسش را کسی تسلیم شود! هرگز، هرگز، هرگز!

 • ashrafghani talking

  حکومت داری خوب نه پول می‌خواهد نه بودیجه، بلکه دیدگاه می‌خواهد و نیازمند همکاری است. سال گذشته، سال مبارزه برای بقای افغانستان بود، ولی امسال را باید به سال مبارزۀ جدی با فساد تبدیل کنیم. باید به صراحت بگویم: هرکس که در فکر فساد باشد بداند که نه ملت افغانستان تحمل عناصر مفسد را دارد و نه جامعه بین المللی حوصله دارد که پول‌های حاصل از مالیات مردم خود را به جیب چند مفسد در افغانستان بفرستد.

 • ashraf ghani photo

  قرآن مجید فرموده است و الصُّلحُ خیرٌ یعنی صلح بهترین است. صلح بهترین انتخاب است، نه تنها برای ما و مردم ما، بلکه حتی برای کسانی که هنوز در سنگر بغاوَت قرار دارند. من از همین جا یکبار دیگر به گروه های طالبان خطاب می کنم که به ندای الهی و به خواست مردم و به تلاش مخلصانه رهبران جهاد احترام بگذارند و به ندای صلح لبیک بگویند. وقتی که راه گفتگو و مذاکره باز است، چه نیازی به استفاده از خشونت است؟ آنان چه پاسخی به این فرمودۀ الهی دارند که در آیۀ 61 سورۀ اَنفال می فرماید: “اگر دیدید که مخالفان تان تمایل به صلح و آشتی دارند شما هم به صلح روی آورید”.

 • برای آوردن صلح در کشور، تمامی کوشش‌های خود را به خرج می‌دهیم. باید آمادگی سرتاسری برای حفظ امنیت و ثبات افغانستان داشته باشیم. قوه‌های امنیتی و دفاعی ما نمی‌تواند برای لحظه‌ای غفلت کند. ما نیز به تمام قوای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان می‌دهیم که هیچ نوع پروسۀ صلحی نخواهد بود که در آن موجودیت، مسلکی بودن و استقلالیت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تأمین نشده باشد. باید همۀ ما اطمینان کامل داشته باشیم چیزی را که قوای امنیتی و دفاعی ما به قیمت خون و سر خود کمایی کردند، در میدان سیاست از دست نخواهد رفت. مخصوصاً خواهران ما اطمینان داشته باشند که حقوق حقۀ زن افغان که در قانون اساسی گنجانیده شده، دولت به تمام معنی از اینها دفاع می‌کند.

 • هیچ فرد سیاسی بعدازین اجازه نخواهد داشت که پولیس محلی داشته باشد، تمام کادر های پولیس محلی زیر قومانده قوماندانی های امنیه میاید و تنها و تنها در چهارچوب دولت پاسخگو استند. هدف ما این است که دولت به دولتی خدمتگار تبدیل شود ن…

 • سخن این نیست که برایم چه به میراث مانده، تاریخ این را قضاوت خواهد کرد که ما این میراث را چه تغییری خواهیم داد، به هر قیمتی که شود این میراث را به یک میراث نیک [برای آینده] مبدل .

 • پیغامی جامع تر از این نداریم، باید از زبان معصوم کودکان بشنویم که ما نسل‌های گذران برای اینها چی می‌کنیم و چطور به یک پل مبدل می‌شویم.
  پیام کودکان افغانستان پارچۀ ناکامی گذشتۀ ماست و دستورالعمل‌شان هم این است که چه باید کرد…