سخن رئیس‌ جمهور

ابهام‌ها برطرف شده، توانایی نیروهای ما به دنیا ثابت شده، باور مردم ما به قدرت آنان استحکام یافته، و معادلات جنگی به نفع نیروهای امنیتی ما در حال تغییر یافتن است و همه اینها نتیجه قربانی و فداکاری نیرو های دفاعی و امنیتی کشور مان است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

وزارتخانه ها

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

  تا ده سال آینده پولیس ملی افغانستان یک نهاد واحد، مدنی، مسلکی، توانمند، صادق، بیطرف، خدمتگذار و مورد اعتماد مردم …

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

  وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از ادارات مرکزی دولتی بوده که وظایف عمده آن عبارت است از …
 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

 • afghan gov logo.jpg

  چهارشنبه جدی 1394,10,23

  وحدت اقوام و قبایل دو طرف مرز و رفع تشنج و منازعات منطقوی اقوام و قبایل جهت تطبیق پالیسی نظام های سیاسی …

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

  مردم کشور ما مسلمان هستند وبا ارزش ترین خصوصیات مردم ما را اعتقاد راسخ وخلل ناپذیر به دین مبین اسلام …

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

  وزارت معادن و و پترولیم مسولیت سروی اکتشاف ، انکشاف تفحص و استخراج معادن و هایدرو کاربن ها را دارد و به منظور …

 • چهارشنبه جدی 1394,10,23

  هدف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تبدیل نمودن کشور به یک جامعه معلوماتی میباشد…